Planlegger fremtidens opplevelser for alle

Article Id
5729
Source site
Administrerende direktør for European Network for Accessible Tourism, Ivor Ambrose, var med på Skype og utfordret Norge til å bli ledende på tilgjengelig turisme. Foto: Trond Bliksvær
Administrerende direktør for European Network for Accessible Tourism, Ivor Ambrose, var med på Skype og utfordret Norge til å bli ledende på tilgjengelig turisme. Foto: Trond Bliksvær

Med et felles mål om et reiseliv som inkluderer alle, uansett funksjonsnivå, møttes aktører innen reiseliv og inkludering for første gang i norsk sammenheng.

Anledningen var en workshop arrangert av forskningsprosjektet «Opplevelser for alle», som ledes av Nordlandsforskning. Deltakerne jobbet i fellesskap med spørsmålet: «Hvordan kan fremtidens reiseliv tilrettelegges slik at besøkende med funksjonsnedsettelser kan delta på linje med andre?».   

Representanter fra blant annet Avinor, Lofotr Vikingmuseum, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner og et samlet forskningsfelt var til stede på workshopen.

– Det er både interessant, lærerikt og nyttig å møtes på denne måten, sier seniorforsker Trond Bliksvær ved Nordlandsforskning, som sammen med Per Strömberg fra Universitetet i Sørøst-Norge ledet begivenheten.

«Opplevelser for alle» er et svært aktuelt prosjekt og prosjektleder Merete Fabritius har fått mange tilbakemeldinger fra interesserte aktører.  

 

   
Merete Fabritius og Trond Bliksvær. Foto: Morten Ovesen

 

Norge på gang
Regjeringen presenterte i desember sin strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030, og forskningsprosjektet er naturlig nok av interesse i denne sammenhengen.

– Vi kommer til å ha et møte med både Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet for å informere dem om hva vi holder på med, sier Fabritius.

Men også internasjonale aktører er positive til prosjektet.

– Lederen for European Network for Accessible Tourism (ENAT), Ivor Ambrose, var med oss på Skype under workshopen. Han fungerer som en mentor for oss i prosjektet og understreket at det er en stor verdi i det at aktørene samles på denne måten, forteller Bliksvær.

Mange steder i Europa er samarbeid om tilgjengelig turisme bedre utviklet enn i Norge. Ambrose kunne fortelle om en viktig trend på feltet, som kommer til å gi vind i seilene også her hjemme.

Fra problem til mulighet
– Funksjonshemming har ofte blitt oppfattet som en ekstra kostnad for reiselivet, men holdningene er i ferd med å endre seg. Viktigheten av universell utforming og tilgjengelighet vises tydelig gjennom nye lover mot diskriminering og pålegg om tilrettelegging, sier Bliksvær.

Og ifølge Ambrose handler tilgjengelig turisme nå mer og mer om muligheter for inntekt.  

– Det er penger i et reiseliv for alle. Vi snakker om store målgrupper og dermed et stort marked. Blant annet blir eldre en stadig større markedsgruppe for opplevelsesturisme, sier Bliksvær.

European Network for Accessible Tourism ser for seg at Norge kan bli en foregangsnasjon på feltet tilgjengelig reiseliv. Å bygge et tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk – slik som forskningsprosjektet nå er i ferd med å gjøre – er viktig i denne sammenhengen.

– Vi er i gang. Workshopen viser at vi ennå har mye å lære, men det er gledelig å se den gjensidige entusiasmen blant de ulike aktørene, sier Bliksvær.

– Dette er også et spennende akademisk fagfelt, der diskusjonene foregår i skjæringspunktet mellom opplevelsesnæring og økonomi på den ene siden og inkludering og medborgerskap på den andre.

 

Opplevelser for alle er finansiert av Norges Forskningsråd.

Prosjektet ledes av Nordlandsforskning og har partnere fra Universitetet i Sørøst-Norge, Agder fylkeskommune, USUS AS - næringsklyngen for reiseliv-, kultur- og opplevelser på Sørlandet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.

Opplevelser for alle har som hovedmål å bidra til et økt kunnskapsgrunnlag for utvikling av et bedre tilrettelagt reiseliv i Norge for besøkende med nedsatt funksjonsevne.

LES MER OM PROSJEKTET

 

Disse deltok på workshopen i Oslo 2. april:

Professor Peter Fredman, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Seniorforsker Einar Lier Madsen, Nordlandsforskning
Rådgiver Torhild Jørgensen Solbakken, Norsk Turistutvikling AS
Rådgiver/prosjektleder Anne Bjørg Haugan, Innsikt og ledelse
Seniorrådgiver Kai Breivoll, Nordland fylkeskommune
Seniorrådgiver Cato Lie, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Koordinator Ragnhild Skovly Hartviksen, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sjef for teknikk og kundeservice, Terje Orskaug, Avinor
Daglig leder Ole Martin Hammer, Lofotr Vikingmuseum
Professor emeritus Reidar Mykletun, Universitetet i Stavanger
Seniorforsker Trond Bliksvær, Nordlandsforskning
Førsteamanuensis Per Strömberg, Universitetet i Sørøst-Norge

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev