Vil ha nasjonal strategi for reiselivsforskning

Article Id
5513
Source site
Turister vil ikke lenger bare ha overnatting, men også opplevelser. Reiselivet vil ha en strategi for å imøtekomme endringene i bransjen. Foto: Kristin Folsland Olsen
Turister vil ikke lenger bare ha overnatting, men også opplevelser. Reiselivet vil ha en strategi for å imøtekomme endringene i bransjen. Foto: Kristin Folsland Olsen

En rekke sentrale reiselivsaktører har samlet seg om et felles budskap: Norsk reiseliv trenger en helhetlig nasjonal strategi for forskning og innovasjon.

Hav21. Energi21. HelseOmsorg21. Norge har til sammen ni såkalte 21-strategier. En 21-strategi er et nasjonalt strategiarbeid på oppdrag fra regjering eller departement, for å fremme forskningsbasert verdiskaping og utvikling på viktige samfunnsområder.

– Vi ønsker en slik strategi for reiselivet, sier Einar Lier Madsen, som er seniorforsker ved Nordlandsforskning og tidligere prosjektleder for landets største forskningssatsing på reiseliv – «Opplevelser i nord». I denne sammenhengen representerer han Norske Reiselivsforskere, et nettverk av forskere fra ulike forsknings- og utdanningsinstitusjoner i landet.

Mange stiller seg bak ønsket om en egen 21-strategi for reiselivet. En arbeidsgruppe bestående av et bredt spekter av aktører innen norsk reiseliv var nylig samlet i Oslo for å diskutere behovet for en slik strategi.


Einar Lier Madsen. Foto: Morten Ovesen

 

Sterk vekst, store endringer
I tillegg til Norske Reiselivsforskere, er Fellesforbundet, LO, NHO Reiseliv, Innovative Opplevelser, Innovasjon Norge, Norsk Reiseliv og Virke Reise Norge alle med på initiativet, som skal overbevise politikerne om at reiselivet trenger en helhetlig nasjonal strategi for forskning og innovasjon.

– En slik strategi skaper samspill mellom næringsliv, forskning, interesseorganisasjoner og myndigheter, og hjelper oss til å dra i samme retning, forklarer Lier Madsen.

Det trengs. Reiselivsnæringen både i Norge og internasjonalt er i rask vekst, og opplever samtidig radikale endringer forårsaket av blant annet ny teknologi, endringer i turistenes adferd og etterspørsel, og behovet for mer bærekraftig utvikling.

– Reiselivsnæringen er inne i en transformasjon fra å være en råvareleverandør av overnatting, transport, servering og aktiviteter, til å bli en opplevelsesbasert næring, sier Lier Madsen.   

– Det behøves en samlende strategi på tvers av bransjer og næringer innen reiseliv og opplevelser, der aktørene involverer seg og stiller seg bak felles strategiske mål og tiltak.

Innovasjon krever kunnskap
Stadig flere turister får øynene opp for Norge som feriemål. Målet for en Reiseliv21-strategi er å understøtte utviklingen av et bærekraftig, helårig og lønnsomt reiseliv i landet.

– Men da er det avgjørende at næringen videreutvikler sin egen kunnskapsplattform og styrker sin innovasjonsevne, påpeker Lier Madsen.

–  Næringen har lite tradisjon for forskningsbasert innovasjon, men som i alle andre sektorer trengs forskningsbasert kunnskap for å lykkes med innovasjon.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev