Ønsker turisme for alle

Article Id
5514
Source site
Accessible tourism handler om å gjøre feriereisen tilgjengelig for flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Accessible tourism handler om å gjøre feriereisen tilgjengelig for flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Et nytt nettverk skal jobbe for å utvikle et opplevelsesbasert reiseliv som er tilgjengelig for flest mulig, uansett funksjonsnivå.

Nettverket består av forskere, representanter fra reiselivsnæringa, rehabilitering, funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og offentlig sektor. Og målsettingen – et mer inkluderende reiseliv – er svært aktuell: En milliard mennesker lever med en eller annen form for handikap, ifølge FNs økonomiske og sosiale råd. Mange av disse har tenkt seg på ferie, men behøver tilrettelagte fasiliteter og opplevelser.

«Accessible tourism» – tilgjengelig turisme eller turisme for alle – er derfor et etablert begrep og et satsingsområde i mange land.

Accessible tourism handler om at alle skal kunne delta i og sette pris på turistopplevelser. Dette gjelder folk i rullestol, men også familier med små barn, eldre, gravide kvinner, kronisk syke og folk med midlertidige funksjonsnedsettelser.

Feriereisen er full av potensielle utfordringer, for eksempel tilgang til informasjon og tjenester, tilrettelegging under transport og tilgjengelighet på alle mulige ulike attraksjoner.

– Hittil har dette feltet blitt jobbet lite med i Norge, sier forsker Merete Kvamme Fabritius ved Nordlandsforskning.

– Men nå er vi i gang.Merete Fabritius. Foto: Morten Ovesen
 

Framsynt fylkeskommune
Fabritius er en av initiativtakerne til forskningsprosjektet «Opplevelser for alle», som finansieres av Norges Forskningsråd, og som skal bidra til å videreutvikle et opplevelsesbasert reiseliv som er tilgjengelig for flest mulig, uansett funksjonsnivå.

Slektsskapet med det nye nettverket er åpenbart: Sammen med andre forskere ved Nordlandsforskning og Nord universitet, har Fabritius startet opp et forsknings- og utviklingsnettverk som fokuserer på hvordan man skal skape «turisme for alle».

En rekke aktører er inkludert i nettverket, blant annet: NordNorsk Reiseliv, Nordland Fylkeskommune, Norsk Turistutvikling, SAFO (samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner), Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Valnesfjord Helsesportssenter. 

– Flere kommer til etter hvert. Vi er et tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk, som forener miljøer inne reiseliv som tradisjonelt sett ikke har jobbet sammen, sier Fabritius.

På sikt skal nettverket skal ha en mer nasjonal profil. At aktører fra Nordland dominerer nå i starten, er ikke tilfeldig.

– Nordland fylkeskommune har i sin reiselivsstrategi nedfelt et mål om å utvikle et mest mulig tilgjengelig reiseliv i Nordland.  Fylkeskommunen har vært framsynt her, mener forskeren.

Betydelig marked
Å gjøre reiselivet tilgjengelig for alle, har betydelige økonomiske fordeler. I 2010 anslo ENAT (European Network for Accessible Tourism) at det europeiske markedet for tilgjengelig turisme beløp seg til 68 milliarder Euro. Og som Ross Calladine fra VisitEngland fastslår i et videointervju på ENATs hjemmeside:

– En av fem reisende har spesielle tilgjengelighetsbehov og om du ikke imøtekommer disse behovene, vil ikke disse folkene bruke pengene sine på din destinasjon.

Markedsaspektet er med i tankegodset, når det nyoppstartede norske nettverket tar fatt på arbeidet med å utvikle et mer tilgjengelig reiseliv i Norge. Første workshop går av stabelen i Bodø i oktober. Nettverket er finansiert av Nordland fylkeskommune.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev