Nordlandsforskning koordinator for H2020-søknad

Article Id
5496
Source site
Foto: European Parliament
Foto: European Parliament

Nordlandsforskning satser videre på Horizon 2020 og er koordinator for prosjektsøknaden «SeeRRI», som nå er sendt inn til knallhard evaluering og knivskarp konkurranse.

I desember fikk Nordlandsforskning innvilget sitt første H2020-prosjekt, etter mange års målrettet arbeid for å bli en del av verdens største forskningsprogram. Dette prosjektet heter «IAMRRI», og inkluderer 16 partnere fra 12 land.

Innsatsen som kreves for å komme i betraktning til støtte fra H2020 er formidabel, særlig hvis man er koordinator for en prosjektsøknad, og Nordlandsforskning er nå koordinator for SeeRRi. Seniorforsker Nhien Nguyen har ledet arbeidet og lagt ned i overkant av 500 arbeidstimer for å sikre at den innsendte søknaden holder høyt nok nivå.

Å lykkes er det likevel ingen garanti for.

– Vi konkurrerer med ledende forsknings- og kunnskapsmiljø i Europa, påpeker Nguyen.

– Heldigvis har vi god støtte fra Forskningsrådet og NCP (nasjonalt kontaktpunkt) for H2020-SWAFS-programmet, Kristin Eikeland Johansen, som har sørget for eksperthjelp underveis i arbeidet.  

Smart spesialisering i sentrum
– Vi er et konsortium med 12 partnere fra fem land. En av hovedutfordringene har vært å finne de riktige partnerne til prosjektet, sier Nguyen.

Men nettverksbyggingen har allerede kastet av seg. En av hovedpartnerne i det nye konsortiet er Austrian Institute of Technology, Center for Innovation Systems & Policy. Dette senteret deltar også i konsortiet bak IAMRRI. Alle de 12 partnerne i SeeRRI er blant de beste på sitt felt, og kommer fra Østerrike, Spania, Italia, Israel og Norge.

Utgangspunktet for SeeRRI er EUs arbeid med å utvikle bærekraftige regioner i Europa, basert på plattformen «Smart Spesialisering», som både Nordland fylkeskommune og Nordlandsforskning er engasjert i. Fokusområdene for SeeRRI-søknaden er regioner fra Østerrike, Spania og Norge, nærmere bestemt Nordland.

SeeRRIs konsortium diskuterer på et møte i Fab Living Lab i Barcelona. Foto: Privat

 

– Erfaringene med denne søknaden viser at Nordlandsforskning er en attraktiv samarbeidspartner i Europa fordi vi gjennom flere år har hatt et godt samarbeid med EU-kommisjonen om utvikling av Smart Spesialisering, sier seniorforsker Åge Mariussen, som har vært en sentral aktør i dette arbeidet.

Smart Spesialisering dreier seg om samarbeid mellom regionale myndigheter, forskning og næringsliv med sikte på å utløse ny økonomisk vekst bygd på eksisterende muligheter som ikke blir utnyttet i dag.

– Erfaringene så langt viser at metoden er krevende, og at regioner i ulike deler av Europa må lære av hverandre. SeeRRI dreier seg om læring mellom regioner med sikte på å gjøre nettverkene og den næringsutviklingen de fremmer bærekraftige, forklarer Mariussen.  

       
Nhien Nguyen og Åge Mariussen. Foto: Karoline O. A. Pettersen og Morten Ovesen

 

Til gode for samfunnet
En oppgave er altså å bygge nettverk, eller økosystemer, med god overlevelsesevne. En annen oppgave er å gjøre det på riktig måte. Her kommer begrepet «RRI» inn, en forkortelse som står for «Responsible Research and Innovation», på norsk «Ansvarlig forskning og innovasjon».

– Det handler om at drivkraften ikke bare er profitt, men at forskning og innovasjon skal komme samfunnet til gode, sier Nguyen.

– Det betyr at forskning og innovasjon skal ta ansvar. I denne utlysningen er det forskningens ansvar for regional utvikling som er i fokus, forklarer hun.   

SeeRRI skal involvere interessenter både fra myndighetene, næringslivet, akademia og samfunnet for øvrig. Slik sikres det at forskningen og innovasjonen som finner sted i prosjektet, spiller på lag med verdiene, behovene og forventningene i samfunnet.

Høy terskel for suksess
Prosjektsøknaden er nå inne til en grundig og nådeløs vurdering, og svaret kommer først om tre til fem måneder. Til sammen deles det ut 15 poeng fordelt på tre kategorier.

– Vi har en mulighet, men med den konkurransen som gjelder i slike utlysninger vet man aldri utfallet på forhånd, sier Nguyen.

Nguyen, som er medredaktør for The Learning Organization journal (TLO) utgitt på Emerald Publishing, deltar på OLKC 2018-konferansen organisert av University of Liverpool. Her skal hun forberede en spesialutgave av TLO, med gjesteredaktør professor George P. Huber, en ledende forsker innen organisasjonslæring. Dette er en av flere aktiviteter Nordlandsforskning gjør for å posisjonere seg i forhold til H2020.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev