Forskningsbaserte tiltak for å hindre frafall i videregående skole

Article Id
3206
Source site
Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl klare for å gå i gang med forskning og evaluering av tiltak i videregående skole.
Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl klare for å gå i gang med forskning og evaluering av tiltak i videregående skole.
Nordlandsforskning er partner i et omfattende prosjekt som nylig har fått 23,9 millioner til forskning fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet skal prøve ut to tiltak med formål om å fremme det psykososiale læringsmiljøet i norske videregående skoler og forebygge frafall. Parallelt med utprøvingen skal forskerteam følgeforske og evaluere effekten av tiltakene.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøene ved Hemil-senteret, Nordlandsforskning og Oxford Research og de fire fylkeskommunene Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms. Prosjektets totale ramme er på vel 44 millioner. Litt under halvparten av midlene skal brukes til utprøving av to tiltak. Resten av pengene skal gå til følge- og effektevaluering av tiltakene. Det er HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen og med professor Torill Bognes Larsen som er prosjektleder.

Drømmeskolen og nærværsteam

De to tiltakene er Drømmeskolen og Nærværsteam. Drømmeskolen er et utprøvd og etablert universelt helsefremmende program som har til hensikt å sikre gode overganger for elever inn i videregående skole og er utviklet av organisasjonen Voksne for barn (vfb). Organisasjonen vil være opplærings- og gjennomføringsansvarlig for tiltaket.

Jobber med hverdagsutfordringer og hindrer frafall fra videregående skole

Nærværsteam er et målrettet tiltak for å forebygge frafall og er særlig rettet mot psykososial oppfølging av enkeltelever i videregående skole. Tiltaket består av en forsterket, forebyggende elevtjeneste i form av et Nærværsteam. Teamet skal sikre at elevene får tett oppfølging og gode overganger inn i og mellom de ulike fasene av utdanningsløpet, gjennom kontinuerlig nærværsarbeid.

Tiltaket Nærværsteam er utviklet og bearbeidet av forskere fra Nordlandsforskning sammen med Elevtjenesten ved Bodin videregående skole i Bodø.

- Spennende at denne modellen som er utviklet her blir prøvd ut andre steder. Vi på Bodin har jobbet med forebyggende team i 2 år og har lyktes veldig bra med opplegget, sier rektor Leif Magne Eggesvik fra Bodin videregående skole, som ser fram til å få resultater fra utprøvingen.

- Etter flere års forskningssamarbeid med tjenesten viser erfaringene at måten det forebyggende teamet her jobber på mot enkeltelever som sliter, både er en viktig og god hjelp for den enkelte ungdoms hverdagsutfordringer og for å hindre at vedkommende faller ut av skolen, forteller seniorforsker Cecilie Høj Anvik som sammen med Ragnhild Holmen Waldahl, Terje Olsen og Janikke Solstad Vedeler er Nordlandsforsknings forskerteam.

6,2 millioner til Nordlandsforsknings forskningsarbeid

Nordlandsforskning har fått 6,2 millioner av potten til å igangsette Nærværsteam, samt til å følge-evaluere både tiltak 1 Drømmeskolen og Tiltak 2 Nærværsteam, slik de gjennomføres ute i skolene som er med i prosjektet. Det er 18 videregående skoler i de fire fylkene som deltar i utprøvingen. Oxford Research har ansvaret for effektevalueringen av tiltakene.

Prosjektet skal gå over tre år, og avsluttes i 2019. Det er Kunnskapsdepartementets Program for bedre gjennomføring som er oppdragsgiver.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev