Hav, klima og oppdrett

Article Id
1520
Source site
Prosjektmøte. Fra venstre Jahn Petter Johnsen fra UiT, Arild Gjertsen og Grete Hovelsrud fra Nordlandsforskning.
Prosjektmøte. Fra venstre Jahn Petter Johnsen fra UiT, Arild Gjertsen og Grete Hovelsrud fra Nordlandsforskning.

Klimaendringer gjør havet varmere, havnivået stiger og det er mer ekstremvær. Hvordan tilpasser oppdrettsnæringa seg disse endringene? Det er forskere fra Nordlandsforskning, Bioforsk, Universitetet i Tromsø og FHL i gang med å finne ut av.

Klimaendringene påvirker havmiljøet gjennom økning i havtemperatur, utbredelse av marine arter, havnivåstigning, stormflo og ekstremvær. Dette vil skape utfordringer i havbruksnæringen og behov for tilpasning. Forskerne har intervjuet og gjort feltarbeid ved store og små oppdrettsbedrifter i Nord-Norge for å undersøke hvordan bedriftene forholder seg til endringer i klimaet.

Tilpasser seg uten å snakke om klima

- Vi har hatt lite kunnskap om hvordan oppdrettsvirksomhetene bruker kunnskap om klimaendringer i sine beslutninger, forteller prosjektdeltaker Julia Olsen. Oppdrettsbedriftene forteller om innovasjoner og endringer de gjør for å tilpasse seg samfunn, miljø og økonomi, men klima nevnes ikke som en spesifikk problemstilling.

Bedriftene forskerne ser på er både internasjonale, lokal og regionale.

Prosjektgruppa ved Nordlandsforskning, Bioforsk og UiT ser på klimatilpasning i havbruksnæringen og hvordan vitenskapelig kunnskap brukes i næringen når beslutninger tas.

AquaClimate

Forskningsprosjektet har navnet AquaClimate og er finansiert av Regionale forskningsfond. Målet er å øke forståelsen av hvordan, og om kunnskap om klimaendringer blir overført og brukt i strategiutvikling, tilpasning og innovasjon i havbrukssektoren.

Gildeskål neste

I slutten av april drar forskerne Julia Olsen, Arild Gjertsen, Grete Hovelsrud og Ingrid Bay-Larsen fra Nordlandsforskning til Gildeskål Forskning havbruksstasjon (Gifas) for å diskutere aktuelle problemstillinger;

om innovasjon gir bedre muligheter for å takle effekter av klimaendringer
om klimakunnskapens rolle i bærekraftig utvikling og innovasjon i havbrukssektoren

Prosjektet avsluttes i 2016 og arbeidsgruppa skal holde en stakeholder workshop hvor de skal presentere prosjektresultater.  I tillegg blir prosjektresultatene presentert i vitenskapelig artikler som prosjektgruppa planlegger å publisere i 2016.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev