Susanne
Normann
permisjon
Bærekraft
Position
Forsker II, bistilling
Key qualifications

Susanne Normann har forsket i krysningspunktet mellom samfunnspsykologi og klimapsykologi. I avhandlingen så hun på implementering av klimatiltak i tre urfolksområder i Brasil og i Norge.  Hun har lang erfaring fra Latin-Amerika og har jobbet spesielt med menneskerettigheter og urfolksrettigheter i land som Mexico, Guatemala, Nicaragua, Honduras og Brasil.

Education

Stipendiat i kultur- og samfunnspsykologi ved Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo.

Master i Psykologi ved Universitetet i Tromsø.