Ny strategi for reiseliv/opplevelsesnæringen i Nordland

Lokalsamfunn

Oppdraget er å evaluere utviklingen i reiselivsnæringen i Nordland på regionalt nivå og i forhold til andre fylkes og ulike markedssegment.

Financed by
Nordland fylkekommune
Time period
-
Project staff