Gårdsturisme

Prosjektet skal se på gårdsbaserte virksomheter som ikke gjelder tradisjonelt landbruk. Forskerne vil samle inn kvantitative og kvalitative data om gårdsturisme, gårdsbaserte omsorgstjenester og lokalmatproduksjon skal samles inn og analyseres.

Prosjektet resulterer i fire sammenhengende rapporter som inkluderer drøfting av forretningsmodeller og best-practice case.

Prosjektet handler om gårdsturisme, gårdsbaserte omsorgstjenester og lokalmatproduksjon i Nordland.

Financed by
Nordland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland
Time period
-
Project staff

Share:

FacebookLinkedInTwitter

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11, Bodø

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN