Gårdsturisme

Lokalsamfunn

Prosjektet skal se på gårdsbaserte virksomheter som ikke gjelder tradisjonelt landbruk. Forskerne vil samle inn kvantitative og kvalitative data om gårdsturisme, gårdsbaserte omsorgstjenester og lokalmatproduksjon skal samles inn og analyseres.

Prosjektet resulterer i fire sammenhengende rapporter som inkluderer drøfting av forretningsmodeller og best-practice case.

Prosjektet handler om gårdsturisme, gårdsbaserte omsorgstjenester og lokalmatproduksjon i Nordland.

Financed by
Nordland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland
Time period
-
Project staff