Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker og andre store verneområder
Av
Aase-Kristine Aasen Lundberg
Kjersti Granås Bardal
Arild Gjertsen
Vegard Gundersen
Ole Kristian Fauchald
Odd Inge Vistad
Gunn Elin Fedreheim
Report
Year published:
2021
File

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11, Bodø

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN