Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid? En studie av tilbud og hverdag blant hjemmeboende eldre i pandemiens første 1,5 år
Av
Trond Bliksvær
Therese Marie Andrews
Merete Kvamme Fabritius
Velferd
Report
Year published:
2022
File