Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker og andre store verneområder
Av
Aase-Kristine Aasen Lundberg
Kjersti Granås Bardal
Arild Gjertsen
Vegard Gundersen
Ole Kristian Fauchald
Odd Inge Vistad
Gunn Elin Fedreheim
Lokalsamfunn
Report
Year published:
2021
File