Pilot for digital informasjonsformidling til besøkende med funksjonsutfordringer
Erfaringer fra Skien Fritidspark
Av
Torhild Jørgensen Solbakken
Hilde Kristine Rosenvold
Ingeborg Nordbø
Merete Kvamme Fabritius

Report