Christian
Buschmann Ekeland
ansatt
Local communities
Position
Senior Researcher
Mobile phone
Key qualifications

Christian Buschmann Ekeland er seniorforsker ved nordlandsforskning. Hovedfokusområdet er innen kulturnæring der reiseliv og idrettsorganisasjoner har vært prioritert. Faglig sett har prestasjonspsykologi, læringspsykologi og prestasjonskultur vært en av domene Ekeland har vært interessert i. PhD arbeidet handlet om hvor viktig turistopplevelser er for turistproduktet, særlig med fokus på emosjonen interesse. Destinasjonsutvikling er også et viktig tema her. De siste årene har Ekeland hatt ansvarsområdet næring i to kommuner der han har fått jobbet som prosjektleder for flere av de større samskapningsprosjektene i disse kommunene.

Education

Christian Buschmann Ekeland har en PhD i destinasjonsutvikling fra UiT Norges Arktiske Universitet. Fra samme universitet har Buschmann Ekeland også grunnfag i antropologi, religionsvitenskap og pyskologi, samt hovedfag i antropologi og praktisk pedagogisk utdanning. Han har dessuten mellomfag i antropologi fra University of Edinburgh. 

 

  • Træna islands, Norway, Photo by: Terje Rakke (Nordic Life) www.nordnorge.com

    Since the EmpowerUs project started in October 2022, Norwegian partners Nordland Research Institute (Norway Academic Lead) and Kunnskapsparken Helgeland (Norway Local Host) have been busy carrying out fieldwork and engaging with local stakeholders in Træna, the Norwegian Transition Coastal Lab (TCL).