Kollektivtransport i et reiseliv tilgjengelig for alle - Erfaringer fra Nordland
Av
Kjersti Granås Bardal
Merete Kvamme Fabritius
Trond Bliksvær
Report
Year published:
2020

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN