Vedtekter for Stiftelsen Nordlandsforskning

Her finner du vedtekter som ble vedtatt i styret og godkjent av stiftelsestilsynet.

Vedtektene inneholder paragrafer med bestemmelser om: navn, selskapsform og formål, grunnkapital/finansiering, styresammensetning, oppnevning og funksjonstid, styrets vedtak, signaturbestemmelse/prokura, om styret, om daglig leder, årsberetning og regnskap, revisor, utdelingsmyndighet, endringer i vedtekter, oppløsning og forholdet til stiftelsesloven.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern