Petroleum og mineralnæringene

Nordlandsforskning har også sterk kompetanse møte mellom lokalsamfunn og storskala industriprosjekter i nord.

Utvinning av petroleumsressurser i Arktis, med fokus på lokale erfaringer og perspektiver, har stått sentralt. Dette inkluderer også forskning på forholdet mellom vitenskap og politikk.  


Utvalgte prosjekter:

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern