Byforskning

I Nord-Norge, som ellers i Norge og verden for øvrig, er trenden en sterk og vedvarende urbanisering, og byene vil framover være sentrale i å løse de store samfunnsproblemene vi står overfor.

Med dette som utgangspunkt er bærekraftig byutvikling et satsningsområde for Nordlandsforskning. Med et særlig fokus på små og mellomstore byer, forsker vi blant annet på livskvalitet og innbyggermedvirkning, integrering, bytransport, sirkulær økonomi og smart spesialisering. Som ledd i å bygge opp et kompetansemiljø for by i Bodø, har Nordlandsforskning og Nord universitet også etablert en tverrfaglig temagruppe med deltakelse fra forskere innen fag som samfunnsvitenskap, økonomi, historie og byplanlegging.

Utvalgte prosjekter:

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern