Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State

I prosjektet studeres nylige forsøk på fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner.I den offentlige debatten har begrepet «tillitsreformer» vært brukt som begrep for slike forsøk på å erstatte overdrevne kontrollrutiner i offentlige organisasjoner med tillitsbaserte tilnærminger som vektlegger faglige vurderinger, fleksibilitet og medbestemmelse.

Prosjektet har som ambisjon å utvikle en sammenhengende forståelse av hvordan kontroll og tillitsbasert styring innad i offentlige tjenester kan få betydning for tilliten i samarbeidet mellom ulike aktører i velferdsapparatet, og også for innbyggernes tillit til velferdstjenestene.

LES MER
 Søker deg som jobber med tillitsbasert styring i kommunen


Jobber dere med tillitsbasert styring i kommunen? Da vil seniorforsker Christian Lo ha kontakt.

LES MER


Prosjektleder for Truststate, seniorforsker Christian Lo. Foto: Thoralf Fagertun

 Forskningsteamet


Christian Lo - prosjektleder
Seniorforsker, Nordlandsforskning

Marte S. Winsvold
Seniorforsker, Institutt for samfunnsforskning

Tina Ø. Bentzen
Postdoktor, Roskilde University

Janne P. Breimo
Professor, Nord universitet

Halvard Vike
Professor, Universitetet i Sørøst-Norge

Ragnhild Holmen Waldahl
Forskningsleder, Nordlandsforskning

Heidi Haukelien 
Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge / seniorforsker, Telemarksforskning

Berit I. Vannebo
Førsteamanuensis, Nord universitet

 


 

Prosjektleder

Christian Lo

Tlf: 913 30 963

clo@nforsk.no

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern