Styret

Bilde av gulstripe på veien

Eierne av Nordlandsforskning AS, Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning, oppnevner styre for selskapet i generalforsamlingen.

Styret består av syv styremedlemmer, der fem innstilles fra eierne og to er ansatt representanter. Styret har normalt en funksjonstid på fire år, unntak er de ansatte som velges for to år.

Styret for Nordlandsforskning AS (Pr. 1. mai 2020):

Styremedlem: Funksjon: Innstilt fra:
Hulda Gunnlaugsdottir styrets leder Stiftelsen Nordlandsforskning
Reid Hole styremedlem Nord universitet
Jack Arild Ødegård styremedlem Nord universitet
Torild Skogsholm styremedlem Nord universitet
Mariann Monsen styremedlem Stiftelsen Nordlandsforskning
Aase Kristine Lundberg styremedlem Nordlandsforskning AS - ansatt
Trond Bliksvær styremedlem Nordlandsforskning AS - ansatt

 

Styreleder Hulda Gunnlaugsdottir kan kontaktes på  mobil 927 39 659 eller epost hulda.gunnlaugsdottir@helgelandssykehuset.no

Administrerende direktør Iselin Marstrander kan kontaktes på mobil 404 08 365 eller epost ima@nforsk.no

 

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern