Vil gi muligheter til å påvirke fremtiden

Fra forskerlinja på Bodin videregående skole. Foto: Nordland fylkeskommune
Fra forskerlinja på Bodin videregående skole. Foto: Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune (Nfk) vil gi innbyggerne i regionen en reell mulighet til å påvirke og være delaktig i samfunnsutviklingen.

Som partner i SeeRRI ønsker Nfk at prinsippene for ansvarlig forskning og innovasjon gjennomsyrer arbeidet med utvikling av regionen. Et av prinsippene er «Science Education», som handler om å gjøre innbyggerne – ikke minst de som går på skole – i stand til å påvirke samfunnsutviklingen.

Et viktig verktøy i denne sammenhengen er digital kompetanse.

– Vi fornyer nå læreplanene, og i gjennom dette styrker vi arbeidet med digital kompetanse for alle, sier Inga-Lill Sundset, seksjonsleder på utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune. 

– Alle som går ut av videregående skole skal ha digitale ferdigheter, som sørger for at de har en reell mulighet til å påvirke og delta i et stadig mer digitalt samfunn.

Samarbeider med universitetet
Et spesielt godt eksempel på «Science Education» finner vi på Bodin videregående skole, Polarsirkelen videregående skole og Narvik videregående, med den såkalte «Forskerlinja».

– Elever på forskerlinja får en kompetanse i kritisk og analytisk arbeid. Dette gir fortrinn i videre studier, forteller Sundset.

– Elevene gjennomfører små og store forskningsprosjekter og får innsikt i hvordan næringslivet jobber innenfor teknologi og realfag.

Linja tar imot elever fra hele fylket og samarbeider med både næringsliv og Nord universitet.

Flest Newton-rom i landet
Et annet viktig tiltak for å skape flere nordlendinger med god teknologisk kompetanse, er Newton-rommene. Med 16 aktive Newton-rom, er Nordland det suverent beste regionen i landet.

– Newton-rommene er spennende innredet og teknologisk velutstyrte undervisningslokaler som vektlegger praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi, sier Sundset.

– Her utfordres barn i alle aldre til å gjøre praktiske og utforskende oppgaver, og får kunnskap og nysgjerrighet som samfunnet har bruk for.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern