– Bygger broer og relasjoner

Statsminister Erna Solberg var til stede på NHOs sommerfest. Foto: Eivind Sommerseth
Statsminister Erna Solberg var til stede på NHOs sommerfest. Foto: Eivind Sommerseth

NHO Nordland skaper møteplasser der gjester fra både forskning, forvaltning, næringsliv og politikk kommer sammen. Årets sommerfest hadde statsministeren som hedersgjest.

NHO – Confederation of Norwegian Enterprise – er en nasjonal arbeidsgiverorganisasjon for private bedrifter. Organisasjonen er delt i regionale foreninger og NHO Nordland er partner i SeeRRI. NHO arbeider for å gi medlemsbedriftene gode rammevilkår og legger vekt på nettverksbygging mellom bedriftene og andre samfunnsaktører.

– Et viktig element i vårt arbeid er å bygge tillit og åpenhet mellom næringslivet og politikk, universiteter og forskning, forvalting og arbeidstakernes organisasjoner, sier Eivind Sommerseth, spesialrådgiver for NHO Nordland.  

– Dette gjøres gjennom ulike arrangementer og møteplasser. Tillit og åpenhet er viktig for å oppnå gode og effektive prosesser i arbeidslivet.
 


At folk fra ulike sektorer møtes er et viktig prinispp i RRI. Foto: Eivind Sommerseth


Nettverksbygging på sommerfest
Et arrangement av denne typen er NHO Nordlands årlige sommerfest, som arrangeres i sammenheng med Parkenfestivalen. Sensommeren 2019 deltok om lag 160 personer, med statsminister Erna Solberg som samlingspunkt.

Sommerseth peker på at et viktig prinsipp i RRI-tankegangen, er å bringe ulike samfunnsaktører sammen for å få en felles forståelse av utfordringer og veivalg.

– Deltagerne på sommerfesten var personer fra de ulike sektorene i samfunnet. Programmet inneholdt innlegg om viktige utviklingstrekk og felles utfordringer, sier han.  

– Det var god tid til mingling og nettverksbygging. Gjennom slike møter bygges det broer og relasjoner, som er et viktig grunnlag for et effektivt arbeidsliv.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern