Vurdering under kunnskapsløftet

Sammendrag
Vurdering under Kunnskapsløftet, Læreres begrepsforståelse og deres rapporterte og faktiske vuderingspraksis er delrapport 3 fra prosjektet Sammenhengen mellom undervisning og læring. Arbeidsmåter, utvikling av ferdigheter og læring i norsk, naturfag og samfunnsfag (SMUL). SMULer ett av prosjektene under programmet for Evaluering av Kunnskapsløftet.

SMUL har hovedfokus på hvordan læreren forstår, fortolker og omsetter Læreplan for Kunnskapsløftet, LK06, i praksis, og i det datamaterialet som presenteres, er det derfor læreren som står i fokus. Denne delrapporten har fokus på hvordan lærerne forstår sentrale begreper knyttet til vurdering under LK06, og hvordan de arbeider med vurdering i sitt daglige arbeid.

Skrevet av Janet Hodgson, Wenche Rønning, Anne Sofie Skogvold, Peter Tomlinson

Publikasjonsnr.
2010-17
ISBN
978-82-7321-606-9
Antall sider 208
Pris kr 250
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern