Virkninger av konfliktråd: politi og påtaleansvarlige juristers rolle

I Advokat bladet har seniorforsker Ann Kristin Eide skrevet refleksjoner fra studien av gjenopprettende rett.

Les hele artikkelen her.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern