Videreutvikling av digitale klasserom ved Nord universitet: En kartlegging av digital utrustning og bruk av digitale læringsverktøy

Dette arbeidsnotatet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant 274 faglærere i heltids- og deltidsstillinger ved Nord universitets åtte campuser (Bodø, Levanger, Mo i Rana, Namsos, Nesna, Sandnessjøen, Steinkjer, Stjørdal og Vesterålen).

Nord universitet er oppdragsgiver og spørreundersøkelsen ble utarbeidet i dialog med Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) ved Nord universitet. Prosjektets hensikt er å kartlegge tilbudet og tilgangen på digitalt utstyr, samt bruk og ikke-bruk av digitale løsninger. Kartleggingen skal derigjennom gi innspill til utbedringsmuligheter ved de digitale klasserommene ved Nord universitet.  

Publikasjonsnr.
NF-notat 1006/2020
Antall sider 31
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern