Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet - sluttrapport frå evalueringa.

Sammendrag
Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet - sluttrapport frå evalueringa. Denne evalueringa oppsummerar erfaringar frå Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet i perioden 2007-2010.

Bakgrunnen for Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet er eit ønske om at kulturminna og kulturmiljøa i større grad blir tatt i bruk som ressursar i utviklinga av levande lokalsamfunn og som grunnlag for ny næringsverksemd. Verdiskapingsprogrammet skal medvirke til at kulturarven blir tatt i bruk som ressurs i samfunnsutviklinga ved å:

  • Bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regionar
  • Ta betre vare på kulturarven
  • Utvikle og spreie kunnskap om kulturarven som ressurs

Skrevet av Tone Magnussen, Erika Søfting, Bent Brandtzæg, Per I Haukeland

Publikasjonsnr.
2011-05
ISBN
978-82-7321-612-0
Antall sider 74
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern