Verdi av stor laksesmolt

I dette prosjektet ble det vist at stor smolt (130g), produsert i oppvarmet vann (8°C), har samme utvikling av sjøvannstoleranse og smoltifisering, som mindre smolt (60 g) oppdrettet ved naturlige vanntemperaturer.

Sammendrag
I dette prosjektet ble det vist at stor smolt (130g), produsert i oppvarmet vann (8°C), har samme utvikling av sjøvannstoleranse og smoltifisering, som mindre smolt (60 g) oppdrettet ved naturlige vanntemperaturer. Tilveksten hos store 1-årig smolt var etter sjøutsetting bedre enn hos de mindre 1-årige og 2-årige smolten. Differensiert utsett av smolt, m.h.t. størrelse og utsettingstidspunkt, kan gi oppdrettere mulighet til å ha flere størrelser av slakteklar fisk i anlegget, og å velge slaktetidspunkt. Dette vil kunne gi konkuransemessige fortrinn. Det må imidlertid tas hensyn til faren for økt andel tidlig kjønnsmodning hos stor 1-årig smolt.

Skrevet av Robert Eliassen

Publikasjonsnr.
1993-17
ISBN
82-7321-247-5
Antall sider 36
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern