Vekst i norske små og mellomstore bedrifter

Sammendrag
Undersøkelsen omhandler faktorer som påvirker vekst i små og mellomstore bedrifter (SMB) i aksjeselskaper etablert i 1992. I samarbeid med Nordlandsforskning sendte vi ut spørreskjema til 3000 aksjeselskap som er registrert i Brønnøysund i 1992. Dette er bedrifter som enten er nyetablert eller omregistrert i 1992. Vi har mottatt svar fra 457 bedrifter, som danner grunnlag for det empiriske arbeidet i undersøkelsen.

Skrevet av Sølvi H. Arntzen, Bjørn Kåre Haarlia

Publikasjonsnr.
1997-1018
ISBN
0804-1873
Antall sider 60
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern