Veileder for ledere og medarbeidere i opplevelsesbedrifter

Veileder for ledere og medarbeider i opplevelsesnæringa er skrevet med bakgrunn i et ARENA/VRI prosjekt som handler om "Å sette pris på en god opplevelse".

I januar 2010 avsluttet vi en forskningsrapport om denne problemstillingen og veilederen er rettet til deg som er leder av de virksomheter som har vært i fokus i forskningen.  Målet er at veiledningen vil gi deg en oversikt over utfordringer og mulige angrepsvinkler i ditt praktiske arbeid.

Veilederen er organisert ut i fra en årssyklus modell med fokus på opplæring ved forberedelse, gjennomføring og oppsummering av sesong med de ansatte, samt analyser og fremtidig planlegging av markedsføring og prising av tilbudet.

Skrevet av Jarle Løvland, Roar Samuelsen, Erika Søfting, Bjørn Z. Ekelund

Publikasjonsnr.
2011-1010
ISBN
0804-1873
Antall sider 64
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern