Veien videre

I denne rapporten diskuteres Nordland nasjonalparksenters tre hovedoppgaver i forhold til pålagt informasjonsrolle.

Sammendrag
I denne rapporten diskuteres Nordland nasjonalparksenters (NNPS) tre hovedoppgaver i forhold til informasjonsrollen de er pålagt;

  • sentrene som naturveileder
  • som reiselivsaktør
  • som nasjonalparkinformasjon

Rapporten vurderer hvordan NNPS kan balansere disse rollene i sitt videre arbeid, og søker å avklare forskjellen mellom disse rollene.

Denne rapporten ser nærmere på Nordland nasjonalparksenters muligheter til å videreutvikle seg i retning mot å bli en reiselivsaktør på markedet. Rapporten anbefaler at man forsøker å utnytte og balansere informasjons- og reiselivsrollene, slik at man fortsatt kan trekke veksler på at senteret er svært sterkt på naturveilednings- og informasjonssiden.

Skrevet av Gunn Elin Fedreheim, Tone Magnussen, Audun Sandberg, Irene Andreassen

Publikasjonsnr.
2011-2
ISBN
978-82-7321-609-0
Antall sider 42
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern