Vær i skole - Lavterskeltilbud med spesialistkompetanse

Vær i skole er et lavterskeltilbud med fokus på forebygging av psykiske helseproblemer og tidlig innsats både mot enkeltungdom i grunnskolen og systemene rundt. Nordlandsforskning har evaluert prosjektet.

Vær i skole er et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandssykehuset og Bodø kommune. Prosjektet startet i 2015 og pågår fortsatt i mai 2017. Dette er et lavterskeltilbud med fokus på forebygging av psykiske helseproblemer og tidlig innsats både mot enkeltungdom i grunnskolen og systemene rundt. Nordlandsforskning har evaluert Vær i skole. Vårt fokus har ligget på hvordan forsøket har blitt iverksatt og hvilke erfaringer ulike aktører i og rundt prosjektet har gjort seg. Det foreliggende arbeidsnotatet presenterer resultatene fra dette arbeidet.

Publikasjonsnr.
NF-notat 1001/2017
ISBN
0804-1873
Antall sider 27
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern