Utviklingsprosjektet i Lebesby kommune. Evaluering av prosjektet

-et forsøk på å få orden på økonimien og på å utvikle en ny organisasjon ved hjelp av en ekstern konsulent.

Sammendrag
Utviklingsprosjektet i Lebesby kommune strakte seg over flere år, og representerte et forsøk på å få orden på økonimien og på å utvikle en ny organisasjon ved hjelp av en ekstern konsulent. Økonomien er bedret, men det kommunale tjenestetilbudet er redusert. Organisasjonsutviklingen ble ikke vellykket, og den politiske styringen syntes heller ikke å være blitt bedre.

Skrevet av Børre Nylehn, Roy Nikolaisen, Arvid Bye

Publikasjonsnr.
1992-41
ISBN
82-7321-224-6
Antall sider 96
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern