Utviklingsprosjekt i Måsøy kommune

Første rapport fra evalueringsprosjektet.

Sammendrag
Utviklingsprosjektet i Måsøy kommune bidrar til bedre økonomistyring, mens organisasjonsutviklingen ikke fikk særlig gjennomslag.

Skrevet av Børre Nylehn, Roy Nikolaisen, Arvid Bye

Publikasjonsnr.
1992-07
ISBN
82-7321-187-8
Antall sider 40
Pris kr 60
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern