Unge Stormen - om ungdomsmedverknad i Stormen bibliotek og litteraturhus

Forskaren har fulgt prosjektet Unge Stormen som hadde som hovudmål å identifisere og kartlegge medverknad som arbeidsform i offentlig sektor, med utgangspunkt i korleis ungdomsmedverknad inngår i utvikling og drift av Stormen bibliotek og litteraturhus.

Publikasjonsnr.
1006/2016
ISBN
0804-1873
Antall sider 14
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern