Ung med virkning? Opplæringsprogram til unge brukermedvirkere

Seniorforsker Terje Olsen fra Nordlandsforkning har sammen med Aida Tesfai fra Mental Helse Ungdom skrevet artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Tidsskriftet er gitt ut av Universitetsforlaget.

Fra sammendraget:

Brukermedvirkning er både et lovkrav og "moteord" på flere velferdsområder. Likevel viser det seg at god og aktiv brukermedvirkning i mange tilfeller er vanskelig  å få til i praksis. Ikke minst gjelder dette i tilfeller de tjenestene er rettet mot ungdom.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern