Ung i Nordland

Ungdataundersøkelsen i videregående skoler i Nordland ble gjennomført våren 2013 i et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, KoRus-Nord og NOVA.

Nordlandsforskning har analysert deler av datamaterialet på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. Denne rapporten viser resultater fra temaer som nære relasjoner, skoletrivsel, fritid, helse og livsstil, levevaner, mobbing og bruk av rådgivertjenesten og skolehelsetjenesten. For flere av temaene vises forskjeller i svar etter ungdommenes kjønn, klassetrinn, bostituasjon, utdanningsprogram, foreldres utdanningsnivå og skole.

Rapporten er skrevet av Therese Andrews (NF), Trond Bliksvær (NF) og Ingrid Fylling fra UiN.

Publikasjonsnr.
3/2014
ISBN
978-82-7321-649-6
Antall sider 84
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern