Turister i Nordland

Muntlig intervju undersøkelse av turister sommeren 1989.

Sammendrag
Rapporten inneholder resultater med kommentarer av en muntlig intervju-undersøkelse blant turister som besøkte Nordland sommeren 1989. Intervjuene ble gjennomført på 6 språk. Formålet var økt kunnskap om turistene og deres prioriteringer for å forbedre produktutviklingen og den øvrige markedsføringen av Nordland som turistdestinasjon.

Skrevet av Øystein Jensen

Publikasjonsnr.
1991-04
ISBN
82-7321-157-6
Antall sider 137
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern