Transportutfordringer i Nord-Norge

Problemstillinger knyttet til transport av havbruksprodukter og en luftfartsnæring i rask endring.

Sammendrag
Formålet med notatet er å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til transport av havbruksprodukter fra Nord-Norge til markeder i Vest- og Sentral-Europa samt drøfte utfordringer knyttet til flyrutetilbudet innan i og til/fra Nord-Norge med utgangspunkt i de endringer som har skjedd og skjer i flyrutemarkedene.

Skrevet av Gisle Solvoll

Publikasjonsnr.
2004-1002
ISBN
0804-1873
Antall sider 15
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern