Transporttjenesten for funksjonshemmede i Buskerud

Brukerundersøkelse 2002.

Sammendrag
Dette arbeidsnotatet er skrevet på oppdrag for Buskerud fylkeskommune, og formålet med notatet er å være et beslutningsgrunnlag for fylkeskommunen i det videre arbeidet med utvikling av transporttjenesten for funksjonshemmede (TF-tjenesten).

Skrevet av Roar Amundsveen

Publikasjonsnr.
2002-1023
ISBN
0804-1873
Antall sider 49
Pris kr 80
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern