Transport av levende fisk

Rapporten gir en oversikt over utstyr brukt til transport av levende fisk.

Sammendrag
Rapporten gir en oversikt over utstyr brukt til transport av levende fisk. De mest sentrale vannparametre diskuteres. Hygeniske tiltak og desinfeksjon av utstyr behandles og det gis generelle råd om behandling.

Skrevet av Morten Frogh

Publikasjonsnr.
1989-02
ISBN
82-7321-098-7
Antall sider 25
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern