Trainee i landbruket

En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 7-2014
ISBN
978-82-7321-653-3
Antall sider 32
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern