Tourism and Economic Development in Scandinavian

Rapporten gir et innsyn i turistnæringen i Skandinavia

Sammendrag
Rapporten gir et innsyn i turistnæringen i Skandinavia. Fokus er imidlertid på Nord-Norge

Skrevet av Knut S. Brinchmann, Morten Huse

Publikasjonsnr.
1990-7002
ISBN
82-7321-137-1
Antall sider 35
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern