Tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor – en kunnskapsoppsummering

Kunnskapsoppsummeringen gir innsikt i hvordan tjenestedesign som utviklingsmetodikk påvirker ledelse og organisasjonsutvikling i offentlig sektor.

Utgangspunktet for denne rapporten er Arbeids- og velferdsdirektoratets bestilling av en kunnskapsoppsummering av relevant forskning om hvordan tjenestedesign som metode brukes i tjeneste- og virksomhetsutvikling i offentlig sektor, samt erfaringer med og resultater fra bruk av metoden, både i Norge og Internasjonalt. 

Publikasjonsnr.
NF-rapport 14/2020
ISBN
978-82-7321-809-4
Antall sider 52
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern