Tilleggsnæring og samfunnsarbeid

Evaluering av prosjektet "Kvalitetssikring av gårdsopplevelser som tilleggsnæring".

Sammendrag
Gårdsferie for barn og ungdom er et spennende tiltak i stadig utvikling. Prosjektet ”Kvalitetssikring av gårdsopplevelser som tilleggsnæring” har banet vei for en rekke nye satsinger innenfor området grønn omsorg. Ikke bare omfatter satsingen en annerledes tilleggsnæring som mange gårdbrukere ser som en mulighet til å øke inntjeningen på gården med, men den er også med å dekke opp under et økende behov innenfor offentlig sektor som etterspør tilbud til en stadig større gruppe av barn og unge, hovedsaklig innenfor barnevernstjenesten. Satsingen omfatter også etterhvert et bredere spekter, så som ungdomspsykiatriske institusjoner og funksjonshemmede barn.

Skrevet av Monica Iveland

Publikasjonsnr.
2000-1007
ISBN
0804-1873
Antall sider 32
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern