Til glede og gavn?

Voksenopplæring for personer med utviklingshemming i regi av frivillige studieforbund.

Sammendrag
Rapporten er en evaluering av forholdet mellom målsettinger med utviklingshemming, og hvordan tilbudene utformes lokalt. Rapporten tar opp kursenes innhold og organisering, samt samarbeidsrelasjoner mellom studieforbund og kommuneadministrasjon på lokalt nivå. Hovedkonklusjonen er at de statlige midler utløser stor lokal aktivitet, men den aktiviteten ser i liten grad ut til å realisere sentrale utdanningspolitiske og sosialpolitiske målsettinger.

Skrevet av Ingrid Fylling, Johans Sandvin

Publikasjonsnr.
1995-05
ISBN
82-7321-274-2
Antall sider 136
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern