"Tid for familien" En evaluering

Sammendrag

Prosjektet "Tid for familien” - Når barn er pårørende " var et prosjekt ved Valnesfjord Helsesportssenter tilrettelagt for familier der mor eller far er syk eller har fått ervervet hjerneskade. Når mor eller far får en alvorlig sykdom eller skade kan det oppstå store og langvarige endringer i familiesituasjonen. Nordlandsforskning har evaluert prosjektet.

Skrevet av Trude Gjernes

Publikasjonsnr.
1005/2011
ISBN
0804-1873
Antall sider 18
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern