Thulefjord: En nordnorsk merkevare produsert i Sør-Norge? En faglig vurdering

Dette arbeidsnotatet gir en faglig vurdering av den foreslåtte flyttingen av Norturas Thulefjord produkter fra fabrikken i Bodø til fabrikken i Sarpsborg.

8. desember 2011 ble det gjort kjent at Nortura vurderer å flytte påleggsproduksjonen, herunder produktserien Thulefjord, fra Bodø til andre fabrikker i Nortura i all hovedsak til Sarpsborg. Fabrikken i Sarpsborg har mesteparten av påleggsproduksjonen til Nortura. Nortura begrunner sin vurdering ut fra et ønske om å utnytte produksjonskapasiteten optimalt, samt å sikre en rasjonell varestrøm mellom fabrikkene. Nortura argumenterer for at merkevaren Thulefjord i liten grad vil bli påvirket av en flytting så lenge produktene beholdes slik som de er i dag, det vil si med samme håndverksgrad, høy kvalitet og smak (Avisa Nordland 9.12.11). Dette diskuterer vi dette notatet.

Skrevet av Ingrid H.E. Roaldsen, Elisabet Ljunggren

Publikasjonsnr.
2012-1001
ISBN
0804-1873
Antall sider 22
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern