Tennvæske? En evaluering av kvinnesatsingen i Nordland Fylkeskommune

Nordlandsforskning har evaluert kvinnesatsingen i Nordland. Evalueringen ble gjennomført i 2014.

Publikasjonsnr.
1011/2014
ISBN
0804-1873
Antall sider 126
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern