Temaer om ungdom og levekår

Rapporten er en artikkelsamling hvor forskere med utgangspunkt i ulike prosjekt, har tatt for seg ulike sider ved ungdoms livssituasjon og levekår.

Sammendrag
Rapporten er en artikkelsamling hvor forskere med utgangspunkt i ulike prosjekt, har tatt for seg ulike sider ved ungdoms livssituasjon og levekår. Rapporten drøfter unges levekårssituasjon i dag, og viser bl.a. at arbeidsledigheten blant ungdom skaper økt klientisering for denne aldersgruppen. Konkurransen i utdanning og arbeidsliv øker og skaper større sosiale ulikheter blant unge. Flere av bidragene i rapporten drøfter også hvordan 1990-årene skaper nye utfordringer for ungdom og de som har med ungdom å gjøre.

Skrevet av Jan-Inge Hanssen, Berit Skorstad, Johans Sandvin, Allan Sande, Øystein Henriksen, Lisbeth Morlandstø, Anne Marie Støkken

Publikasjonsnr.
1993-07
ISBN
82-7321-232-7
Antall sider 212
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern