Tegn, tillit og troverdighet - om rettssikkerhet for døve og hørselshemmede

Studien handler om sentrale aspekter ved rettssituasjonen for døve og hørsels­hemmede innen dagens straffe­rettspleie.

Sammendrag
Studien handler om sentrale aspekter ved rettssituasjonen for døve og hørsels­hemmede innen dagens straffe­rettspleie.

Fokuset er rettet mot omfang av kontakten med straffe­retts­apparatet, organisering og praktisering av tolking i ved politiavhør og i retten, bruken av lyd- og bildeopptak ved politiavhør og generelle rettssikkerhets­hensyn. Studien bygger på intervjuer med utvalg rutinerte tegnspråk­tolker og et utvalg erfarne aktører i ulike deler av strafferettspleien, samt en gjennomgang av et antall straffesaker i de senere år hvor døve/hørsels­hemmede har vært involvert.

Skrevet av Terje Olsen, Odd Morten Mjøen, Hild Rønning, Patrick Kermit

Publikasjonsnr.
2010-11
ISBN
978-82-7321-600-7
Antall sider 142
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern